(8 387) 52130; (8 387) 51622, gandriukas.svencionys@gmail.com

 

Šlaitai melsvom žibuoklėm džiaugias, vos tik pavasarį sutikę

Ir linki Jums beribės laimės, juk žemėje ir vėl Velykos.

Tai begalinio džiaugsmo šventė, pražįsta žemė, sodai, žmonės

Ir tie, kurie namo sugrįžta iš savo tolimos kelionės.

Visiems į širdis džiaugsmas plūsta, o laimė užkrečia kiekvieną,

Lai nieko namuose netrūksta prisikėlimo šventės dieną!

Egmilė