ŠVENČIONIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ NUOSTATAI