Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas