Mūsų himnas

Žodžiai Jono Drazdausko
Muzika Vitalijaus Laptevo

 

Suskambo, suskambo, suskambo

Upeliuos sidabro varpeliai.

Į dangų, į dangų, į dangų

Pakilo balsingi paukšteliai.

 

Priedainis

Plazdena, čyruoja, skardena

Ir krenta į žemę grumsteliais…

Pasveikinę jauną ir seną,

Dainelę padangėn jau kelia.

 

Suskambo, suskambo padangė

Upeliai, žemelė ir oras…

Atverkim plačiai pirkių langus

Paukštelių pavasario chorui.

 

Priedainis

Plazdena, čyruoja, skardena

Ir krenta į žemę grumsteliais…

Pasveikinę jauną ir seną,

Dainelę padangėn jau kelia.