1982-1983 mokslo metai. Pradžių pradžia. Mūsų mieste 1982 m. gruodžio 9 d. atidarytas naujas darželis. Ilgai lauktas. Nuo tada mes jį kuriame ir tobuliname. Darželio istorija kuriasi iš šimtų ir tūkstančių mažesnių istorijų, kurias rašome mes visi, buvę ir esami vaikai bei darbuotojai. Pavartę senąsias nuotraukas, akivaizdžiai matome, kaip pasikeitė mūsų aplinka, kaip pagerėjo ugdymosi sąlygos, kaip mes užaugome, nes 2013 m. rugsėjo 1 d. prie lopšelio-darželio „Gandriukas“ prijungtas Švenčionių lopšelis-darželis „Liepaitė“.

Mūsų vizija – aukštos pedagoginės kultūros edukacinė, sociokultūrinė ugdymo įstaiga, orientuota į vaiko prigimtinių galių atskleidimą, visapusišką jo gebėjimų sklaidą, laisvo, doro, atsakingo žmogaus ugdymą.

Mūsų misija – tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendrauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ organizuojamas vadovaujantis bendrąja priešmokyklinio ugdymo programa ir Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių – 2 priešmokyklinio ugdymo, 3 ankstyvojo ugdymo, 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose kasmet ugdoma virš 200 vaikų. Dirba 51 darbuotojas, iš jų 26 pedagogai.

Įstaiga dirba: pirmadieniais-penktadieniais. Darbo laikas: 7.00–17.30 val.