LOGOPEDĖS:

Virginija Duksienė

Svetlana Fedatenkova

Laura Dervinytė

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ:

Svetlana Fedatenkova

Logopedės lopšelyje – darželyje dirba su specialiųjų poreikių vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo komunikacijų sutrikimus:

  • įvertina vaikų vystymosi raidos ypatumus;
  • teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimus;
  • konsultuoja pedagogus, specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų tėvus ( globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais;
  • padeda grupių pedagogams pritaikyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams ugdomąją medžiagą, ugdymo priemones.

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJOS:

Edita Rudinskienė (muzikos mokytoja)

Jekaterina Matulevičienė ( šokio mokytoja)

Meninio ugdymo mokytojos lopšelyje – darželyje:

  •  organizuoja vaikų meninį ugdymą;
  •  individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;
  • bendradarbiauja su grupių pedagogais;
  • organizuoja įvairius renginius, šventes;
  • reprezentuoja darželio įvaizdį, aktyviai dalyvauja su ugdytiniais miesto ir respublikos projektuose.

NEFORMALIOJO (anglų kalbos) UGDYMO MOKYTOJA

Loreta Alionienė

1 kartą per savaitę 5-6 m. amžiaus vaikams vyksta anglų kalbos užsiėmimai:

Sodų g. 30 – kiekvieną trečiadienį;

Taikos g. 4 – kiekvieną ketvirtadienį.

Tėvų pageidavimu „Ąžuolo krepšinio mokykla “ kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį  15.00 val. Sodų g. 30 organizuoja krepšinio treniruotes 4-6 m. amžiaus vaikams. Mėnesinis mokestis 18.00 Eur.

Tel. pasiteiravimui:    +370 684 19887

El. paštas:    azuolokm@gmail.com