(8 387) 52130; (8 387) 51622, gandriukas.svencionys@gmail.com

 

„PO TĖVIŠKĖS DANGUM“

Kovo 9 d. darželyje vyko koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pasipuošę, šventiškai nusiteikę į salę susirinko vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių vaikai. Ugdytiniai dainavo dainas, šoko ratelius, deklamavo eilėraščius. Daug gražių žodžių buvo skirta Lietuvai gimtinei.