Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija
1. Jurkovlianec Danguolė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

III vadybinė
2. Trobutienė Andželika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
3. Ankėnienė Nijolė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
4. Artemjeva Tatjana Mokytoja Aukštesnysis

Pinsko pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
5. Alionienė Loreta Neformaliojo  ugdymo mokytoja (anglų kalba) Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Anglų filologija

Anglų kalbos vyr. mokytoja
6. Mokytoja Aukštasis

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
7. Duksienė Virginija Logopedė Aukštasis

Vilniaus  universitetas

Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė metodininkė
8. Fedatenkova Svetlana Logopedė Aukštasis

Šiaulių universitetas

Specialioji pedagogika

Vyresnioji specialioji pedagogė
9. Guigienė Gražina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
10. Jarmalienė Galina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
11. Jurkuvėnienė Anželika Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
12. Juršėnaitė Julija Mokytoja Aukštasis

Lietuvos edukologijos universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
13. Kaniušėnienė Rita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
14. Kerulienė Irena Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Muzikos edukologija

Neformalaus vaikų švietimo muzikos metodininkė
15. Kovalenko Valentina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
16. Mokytoja Aukštasis

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
17. Kvedienė Svetlana Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis institutas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
18. Matulevičienė Jekaterina Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Šokio edukologija

Choreografijos mokytoja metodininkė
19. Podlipskienė Audronė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
20. Siniuvienė Daiva Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji  pedagogikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
21. Skinder Genrika Mokytoja Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
22. Urbanavičienė Jolita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
23. Veršelienė Giedra Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
24. Voiškunienė Jūratė Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
25. Zakarevičienė Inga Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS