Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija
1. Jurkovlianec Danguolė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

III vadybinė
2. Trobutienė Andželika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
3. Ankėnienė Nijolė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
4. Artemjeva Tatjana Mokytoja Aukštesnysis

Pinsko pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
5. Alionienė Loreta Neformaliojo  ugdymo mokytoja (anglų kalba) Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Anglų filologija

Anglų kalbos vyr. mokytoja
6. Dervinytė Laura Mokytoja Aukštasis

Vilniaus kolegija

Vaikystės pedagogika

 

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja
7. Duksienė Virginija Logopedė Aukštasis

Vilniaus  universitetas

Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė ekspertė
8. Fedatenkova Svetlana Logopedė Aukštasis

Šiaulių universitetas

Specialioji pedagogika

Vyresnioji specialioji pedagogė
9. Guigienė Gražina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
10. Jarmalienė Galina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
11. Jurkuvėnienė Anželika Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
12. Juršėnaitė Julija Mokytoja Aukštasis

Lietuvos edukologijos universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
13. Kaniušėnienė Rita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
14. Rudinskienė Edita Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Šiaulių universitetas

Muzikos pedagogika

Muzikos  mokytoja metodininkė
15. Kovalenko Valentina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
16. Platonova Lena Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesniosios pedagogikos mokykla

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
17. Kvedienė Svetlana Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis institutas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
18. Matulevičienė Jekaterina Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Šokio edukologija

Choreografijos mokytoja metodininkė
19. Podlipskienė Audronė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
20. Siniuvienė Daiva Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji  pedagogikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
21. Skinder Genrika Mokytoja Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
22. Urbanavičienė Jolita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
23. Veršelienė Giedra Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
24. Voiškunienė Jūratė Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
25. Zakarevičienė Inga Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

 

NEPEDAGOGINIŲ-DARBUOTOJŲ-SĄRAŠAS