Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Išsilavinimas, specialybė Kvalifikacinė kategorija
1. Poklikajeva Ulenija Direktorė Aukštasis

Vilniaus universitetas

Filologija

III vadybinė
2. Jurkovlianec Danguolė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

III vadybinė
3. Trobutienė Andželika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
4. Ankėnienė Nijolė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
5. Artemjeva Tatjana Mokytoja Aukštesnysis

Pinsko pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
6. Alionienė Loreta Neformaliojo  ugdymo mokytoja (anglų kalba) Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Anglų filologija

Anglų kalbos vyr. mokytoja
7. Chmylko Jelena Mokytoja Aukštasis

Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
8. Duksienė Virginija Logopedė Aukštasis

Vilniaus  universitetas

Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogė metodininkė
9. Fedatenkova Svetlana Logopedė Aukštasis

Šiaulių universitetas

Specialioji pedagogika

Vyresnioji specialioji pedagogė
10. Guigienė Gražina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
11. Jarmalienė Galina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
12. Jurkuvėnienė Anželika Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
13. Juršėnaitė Julija Mokytoja Aukštasis

Lietuvos edukologijos universitetas

Edukologija

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
14. Kaniušėnienė Rita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

 

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
15. Kerulienė Irena Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Muzikos edukologija

Neformalaus vaikų švietimo muzikos metodininkė
16. Kovalenko Valentina Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
17. Kurcevič Dalė Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
18. Kvedienė Svetlana Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis institutas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
19. Matulevičienė Jekaterina Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Šokio edukologija

Choreografijos mokytoja metodininkė
20. Podlipskienė Audronė Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
21. Siniuvienė Daiva Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji  pedagogikos mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
22. Skinder Genrika Mokytoja Aukštasis

Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
23. Urbanavičienė Jolita Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
24. Veršelienė Giedra Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė mokykla

Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
25. Voiškunienė Jūratė Mokytoja Aukštasis

Vilniaus pedagoginis universitetas

Edukologija

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė
26. Zakarevičienė Inga Mokytoja Aukštesnysis

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS