LR-Švietimo-įstatymas

Vaiko-gerovės-valstybės-politikos-koncepcija

Vaiko-teisių-apsaugos-pagrindų-įstatymas

Lietuvos-higienos-norma