PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

Tarptautinė programa „Zipio draugai“  – http://www.vaikolabui.lt

Priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Šios programos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą ir padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimą. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.