(8 387) 52130; (8 387) 51622, gandriukas.svencionys@gmail.com

 

KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija primena, kad šeimos gali teikti prašymus dėl nemokamo mokinių maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti (78 Eur), jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

  • 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur);
  • 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (250 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nuo rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Prašymą dėl nemokamo maitinimo gali pateikti vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas. Prie prašymo pridedamos pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.

Prašymus-paraiškas dėl paramos mokiniams gavimo  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui galite teikti el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt, jei neturite galimybės pateikti prašymo elektroniniu būdu, prašymą pateikti galite seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba atsiųsti paštu adresu Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat, apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas, nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimoje esančių vaikų skaičiaus nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio) ar savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokų ir darbo paieškos išmokų.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8 387) 66 358, el. p. sps@svencionys.lt arba į Socialinės paramos skyriaus specialistus, dirbančius:

Švenčionių seniūnijos patalpose, adresu Švenčionėlių g. 6A, Švenčionys, tel. (8 387) 52646;

Švenčionėlių seniūnijos patalpose, adresu Švenčionių g. 3, Švenčionėliai, tel. (8 387) 31133;

Pabradės seniūnijospatalpose, adresu Pašto g. 6, Pabradė, tel. (8 387) 54244.