Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019 m. spalio 31 d. Nr. T-204, Švenčionys

 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas

SPRENDIMAS 2022-08-31d.

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-173 Sprendimas 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MAITINIMO DIENOS NORMA NUO 2022-09- 01

Lopšelio grupė Eur. Darželio grupė Eur.
Pusryčiai (25 proc.) 0,58 Pusryčiai (25 proc.) 0,64
Pietūs (45 proc.) 1,04 Pietūs (45 proc.) 1,18
Vakarienė (30 proc.) 0,68 Vakarienė (30 proc.) 0,78
Viso 2,30 Viso 2,60