Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo, 2019 m. spalio 31 d. Nr. T-204, Švenčionys

 

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas