D. Jurkovlianec 2023 metų veiklos ataskaita

Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ 2017  m. veiklos planas

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2019 veiklos planas

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ vadovo 2018 metų veiklos ataskaita

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2019 metų ataskaita

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ vadovo 2019 metų veiklos vertinimo išvada

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“2020 veiklos planas

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeitimas

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ metų veiklos ataskaita už 2020 m.

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui veiklos vertinimo ataskaita už 2020 m.

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui veiklos vertinimo ataskaita už 2021 m.

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ metų veiklos ataskaita už 2021 m.

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“elektroninio-dienyno-tvarkymo-nuostatai

Švenčionių lopšelio-darželio „Gandriukas“ vadovo ataskaita bendruomenei už 2022 m.