(8 387) 52130; (8 387) 51622, gandriukas.svencionys@gmail.com

 

PADĖKA

Visos darželio bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame už nuostabias eglutes į salę

Adam Žeimo tėveliui ir Elžbietos Zabielaitės seneliui!